I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. Majitelem internetového obchodu provádějícího zásilkový prodej je firma “TERM-GAZ” Jan Chrobak provozující podnikatelskou činnost v Bielsku-Białej, ul. Żywiecka 336, Polsko, zapsaná v roce 1990 do registru podnikatelů prezidentem Města Bielsko-Biała pod číslem 6839. 

TERM-GAZ  zaregistrovaná:

43-310 Bielsko-Biala, ul. Żywiecka 336

POLSKA

dále jen Prodávající

2. Stranou provádějící nákup v internetovém obchodě může být:

obchodní nebo instalatérská firma

plnoletá fyzická osoba – spotřebitel

dále jen Kupující

II. NABÍDKA

1. Nabídku internetového obchodu tvoří všechny výrobky, které jsou uvedeny, popsány a znázorněny na stránkách www.termgaz.cz v okamžiku podání objednávky.

2. Všechny informace o výrobcích uvedených v internetovém obchodě jsou uváděny v souladu s katalogovými údaji výrobce.

3. Výrobky uvedené v nabídce jsou nově vyrobené s plnou zárukou, mají vyžadované certifikáty, schválení a zákonem vyžadovaná povolení připouštějící uvedení do prodeje na území Polska.

4. Počet nabízených výrobků se mění a neustále se aktualizuje.

5. Prodávající si vyhrazuje právo omezit expozici nebo změnit sortiment bez uvedení příčiny nebo vyřadit určité výrobky z prodeje.

6. Prodávající si vyhrazuje právo provádět akční nabídky a výprodeje, kde je omezen počet výrobků. Zásilky jsou realizovány podle pořadí objednaného zboží, až do vyčerpání zásob.

7. Všechny ceny výrobků se uvádějí v českých korunách a obsahují daň DPH.

III. PODÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK A FORMA POTVRZENÍ

1. Firma TERM-GAZ Group s.r.o. realizuje zásilky pouze a výlučně na území České republiky.

2. Objednávky v internetovém obchodě www.termgaz.cz můžete podávat vyplněním objednávkového formuláře – „Konfigurátor výrobku“ dostupného na stránkách obchodu.

3. Objednávky můžete podávat 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu, s výjimkou technických a servisních přestávek. Zásilky jsou realizovány pouze v pracovní dny.

4. Podmínkou pro podání objednávky je odsouhlasení Pravidel zveřejněných na stránkách www.termgaz.cz

5. Objednávky jsou přijímány podle pořadí přihlášek.

6. Každá podaná objednávka bude vyřízena do 3 pracovních dnů od jejího podání.

7. Podání objednávky kupujícím je totožné se zmocněním Prodávajícího k vystavení faktury bez podpisu odběratele.

8. Nezbytnou podmínkou realizace zásilky je seznámení se s těmito Pravidly a jejich odsouhlasení.

9. Při podání objednávky:

vyberte konkrétní výrobek z nabídky, konfigurujte jeho technické parametry a počet
– vložte objednaný výrobek do košíku
– potvrďte úmysl koupě vybraného výrobku
– určete způsob dopravy
– určete místo doručení – uveďte telefon pro kontakt a e-mailovou adresu
– určete způsob platby (na dobírku při převzetí zboží, úhrada předem na účet)

10. Nesprávně vyplněné registrační formuláře nebudou přijímány.

11. Kupující může objednávku změnit nebo zrušit, pokud zásilka nebyla ještě plně zrealizována – před odesláním zásilky prodávajícím na e-mailové adrese: info@termgaz.cz nebo telefonicky.

12. Prodávající může kdykoli pozastavit realizaci podané objednávky bez uvedení příčiny, pokud:

neobdrží platbu do 5 dnů od podání objednávky (způsob platby „platba předem“)

má pochybnosti ohledně důvěryhodnosti kupujícího vzhledem k jeho dřívějším obchodním stykům.

13. Doba realizace zásilky do okamžiku převzetí zásilky kurýrní firmou, do 5 dnů od podání objednávky. Výjimkou tvoří výrobky spojené s dalšími nabídkami, které z důvodu přizpůsobení mohou prodloužit dobu realizace do 7 pracovních dnů.

14. Prodávající neposkytuje výrobky k testování.

IV. DODÁVKA A ZPŮSOB PLATBY

1. Objednané výrobky jsou dodávány na celém území České republiky.

2. Internetový obchod www.termgaz.cz provádí pouze zásilkový prodej, není možné osobní převzetí.

3. Kupující může za zakoupený výrobek zaplatit:
– v hotovosti při převzetí zboží (platba kurýrovi)
– bankovním převodem
před dodáním zboží

4. Kupující provádějící platbu předem na určený bankovní účet musí zohlednit délku převodu prostředků, což může prodloužit dobu realizace zakázky.

Údaje pro převod

TERM-GAZ 

43-310 Belsko-Biała ul. Żywiecka 336

bank account 

 

V platebním titulu uveďte číslo objednávky.

5. Objednané výrobky budou dodány na adresu uvedenou v kontaktním formuláři.

6. Ke každému zakoupenému výrobku kupující dostane fakturu.

7. Dodávku provádí kurýrní firma PPL , do 1–2 pracovních dnů od okamžiku převzetí zboží ze skladu prodávajícího.

8. Náklady na dodání hradí kupující.

9. Náklady na dodání závisí na objemu objednávky. O přesné výši nákladů na dodání bude kupující informován v objednávkovém formuláři.

10. Převzetí zásilky potvrzuje kupující písemně na dodacím listu. Čitelný podpis na dodacím listu je totožný s odsouhlasením objednaného výrobku.

11. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda zásilka nebyla poškozena při přepravě. Reklamace týkající se mechanického poškození při přepravě budou vyřizovány pouze při kontrole zásilky zástupcem spediční firmy. Podmínkou přijetí reklamace tohoto typu je reklamační protokol sepsaný zástupcem spediční firmy při poškození během přepravy. O vzniklé situaci je kupující povinen ihned informovat prodávajícího.

V. ZÁRUKA

1. Nabízené výrobky jsou nově vyrobené a nemají fyzické a právní vady.

2. Všechno zakoupené zboží má aktuální certifikáty a prohlášení o shodě dokládající povolení výrobku k prodeji na území Polska.

3. Na zakoupené a dodané výrobky poskytuje výrobce záruku. Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka od data prodeje v případě nákupu zařízení fyzickou osobou. Na výrobek se vztahuje 12měsíční záruka od data prodeje v případě nákupu zařízení plátcem DPH.

VI. REKLAMACE

1. Kupující má právo uplatňovat nároky z reklamace a ručení vyplývající z občanského zákoníku a zákona o právech spotřebitelů.

2. Způsob balení a přepravy reklamovaného zboží musí odpovídat vlastnostem věci. Výrobek musí být řádně zabalen a zabezpečen.

3. Zabalené zboží společně s vyplněným reklamačním formulářem zveřejněným na stránkách www.termgaz.cz zašlete na adresu:

TERM-GAZ Group s.r.o.

43-310 Bielsko-Biała ul. Żywiecka 336 POLSKA

4. Prodávající nepřebírá zásilky zaslané na dobírku.

5. V případě odůvodněné reklamace prodávající zajistí bezplatné odstranění vady výrobku vzniklé vinou výrobce nebo vrátí plnou kupní cenu uhrazenou kupujícím do 14 dní od obdržení zboží.

6. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout reklamované zboží v případě zjištění mechanického poškození vinou kupujícího (zjištění, že zboží spadlo), které není správně označeno.

7. Prodávající nenese výdaje na reklamaci zboží.

8. Firma "Term-Gaz" vyřídí každou žádost neprodleně, ale nejpozději do 14 dnů.

VII. VRÁCENÍ

1. Kupující má právo vrátit zboží-věci v souladu se zákonem o právech spotřebitelů.

2. Kupující, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy uzavřené v internetovém obchodě www.termgaz.cz do 14 dnů bez uvedení jakékoli příčiny. Termín pro odstoupení od smlouvy končí 14 dnem ode dne, kdy nabyl věc nebo kdy třetí osoba jiná než přepravce a uvedená klientem nabyla věc.

3. Výše uvedené oprávnění nesmí používat osoby, které kupují dané zboží v souvislosti s provozovanou podnikatelskou činností, a proto požadují vystavení faktury.

4. Veškeré zboží prodávané na stránkách www.termgaz.cz má plomby. Poškození nebo porušení plomb způsobí ztrátu záruky a nároku na vrácení zboží.

5. Aby klient mohl uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je povinen vyplnit formulář o odstoupení od smlouvy zveřejněný na stránkách www.termgaz.cz, zaslat smlouvu na e-mailovou adresu a přiložit vyplněný formulář s dokladem o nákupu ke vrácenému zboží.

6. Kupující je povinen vrácené zboží řádně zabalit a zabezpečit a odeslat na adresu:

TERM-GAZ Group s.r.o.

43-310 Bielsko-Biała ul.Żywiecka 336 POLSKA

neprodleně, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne nákupu.

7. Prodávající nepřebírá vrácené zboží zaslané na dobírku.

8. Podmínkou převzetí vráceného zboží je zaslání zboží v originálním obalu.

9. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat žádost o odstoupení od smlouvy, pokud zjistí:

mechanické poškození zboží,

poškození zboží při pokusu o montáž, zničení plomb nebo viditelné stopy po používání zboží kupujícím.

10. O kladném nebo záporném vyřízení odstoupení od smlouvy bude prodávající informovat kupujícího e-mailem do 14 pracovních dnů od okamžiku obdržení vráceného zboží.

11. V případě kladného vyřízení odstoupení od smlouvy prodávající vrátí všechny uhrazené platby, včetně nákladů na dodání věcí (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z jiného dodání věci než obvyklý způsob dodání věcí naší firmou), ihned, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení zboží. Platby se vracejí stejným způsobem jako při první transakci, ledaže kupující bude souhlasit s jiným řešením.

12. V případě záporného vyřízení odstoupení od smlouvy bude prodávající informovat kupujícího o poškození zboží. Prodávající si vyhrazuje právo snížit cenu vráceného zboží o hodnotu vzniklé škody za účelem navrácení zboží původního stavu.

VIII. REGISTRACE VÝROBKU

Informujeme vás, že od srpna 2017 zavádí výrobce plynových topidel do místností TERM- GAZ povinnou registraci zařízení prostřednictvím stránek www. termgaz.cz, v záložce "ZAREGISTROVAT VÝROBEK"

NÁVOD K REGISTRACI VÝROBKU
1. Vstupte na stránky www.termgaz.cz
2. Vstupte do záložky stránky "ZAREGISTROVAT VÝROBEK"
3. Vyplňte údaje nezbytné pro registraci zařízení
– PROVEDENÍ: Standard / Elegance
– KLIENT: fyzická osoba / firma * / e-mail / faktura / paragon
Fyzické osoby získají 24 měsíční záruční dobu od data prodeje
Firmy – získají 12měsíční záruční dobu od data prodeje

ZAŘÍZENÍ – výrobní číslo zařízení / datum prodeje / místo prodeje / datum montáže
– ADRESA MONTÁŽE – adresa / telefonní č. / vytápěná plocha
– MÍSTO MONTÁŽE – obytné prostory / chatky / kancelářské prostory / sklady, obchody, obchodní a servisní centra/ výrobní haly / jiné
– ÚDAJE INSTALAČNÍ FIRMY – název / adresa / telefon

4. Souhlasím se zpracováním údajů
5. Zaregistrujte výrobek.
6. Na uvedenou e-mailovou adresu vám zašleme potvrzení o registraci výrobku společně s uvedením záruční doby na zařízení. Pokud nedostanete zprávu, zkontrolujte složku SPAM.
7. Zkontrolujte záruční dobu na zařízení v záložce "ZAREGISTROVAT VÝROBEK", zadejte výrobní číslo ohřívače.

Pokud nebude možná registrace přes internet, zašlete kupon ze záručního listu na adresu:

TERM-GAZ Group s.r.o.

43-310 Bielsko-Biała, ul .Żywiecka 336 

8. Registrace výrobku je povinná. Kupující, který nezaregistruje výrobek, nezíská záruku na zařízení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Webové stránky www.termgaz.cz patřící firmě TERM-GAZ jsou zpřístupněny firmě TERM-GAZ Group s.r.o. a slouží k prezentaci prodávaných výrobků. Kopírování a šíření je zakázáno ve smyslu zákona o právu autorském.

2. Firma „TERM-GAZ“ si vyhrazuje právo vyřadit jednotlivé výrobky z prodejní nabídky.

3. Rozdíly vzhledu znázorněných výrobků se mohou lišit od skutečného vzhledu, vyplývají z elektronického zpracování obrazu.

4. Tato pravidla jsou dokumentem stanovujícím zásady podávání objednávek v rámci prezentace prodávaných výrobků.

5. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny obsahu pravidel bez uvedení příčin a dřívějšího oznámení. Tyto změny budou zveřejněny okamžitě na stránkách obchodu.

6. Případné spory bude řešit místně příslušný soud podle sídla prodávajícího.

7. Každý klient internetového ochodu je povinen seznámit se s pravidly před podáním objednávky.

8. Podání objednávky je totožné s odsouhlasením ustanovení pravidel.

9. Údaje kupujícího v internetovém obchodě www.termgaz.cz jsou chráněny politikou soukromí a neposkytují se žádným třetím osobám. Internetový obchod www.termgaz.cz nevede žádnou databázi pro uchovávání osobních údajů. Údaje kupujícího se používají pouze k vystavení faktury a jsou ihned smazány po realizaci objednávky.

10. Používání webových stránek www.termgaz.cz je totožné s odsouhlasením těchto pravidel a politiky soukromí. (Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona X)

11. Ve věcech neupravených výše uvedeným dokumentem se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku a zákona o právech spotřebitelů.

 

 

Pliki do pobrania: