VNĚJŠÍ DESIGN

  • Plynová topidla pro místnosti Term-Gaz linia Elegance –  se skleněným průzore (efekt krbu)

ZPŮSOB ODTAHU SPALIN

  • Plynová topidla pro místnosti Term-Gaz s odtahem spalin přes stěnu  (typ C) – nevyžadují připojení k vodní instalaci a kouřovému kanálu. Plynové topidlo pro místnosti je zařízení s uzavřenou spalovací komorou tzv. "Turbo" a nenuceným odtahem spalin. Zařízení je vybaveno koncentrickým spalinovo-vzduchovým systémem o délce 35cm Ø90/160mm pro topidla s výkonem 4,5kW.  V případě stěny s tloušťkou větší než 35cm lze navíc prodloužit spalinový systém na 65cm nebo 85cm s použitím vhodných koncentrických trubek.

  • Plynová topidla Term-Gaz s odtahem spalin do komína (typ B11BS)  nevyžadují připojení k vodní instalaci, jsou vybavena ochranným systémem odvodu spalin (přerušovač komínového tahu) zabraňujícím úniku nebezpečného množství spalin do místnosti v podmínkách nepravidelného tahu. Spaliny jsou odváděny do komína přes systém odtahu spalin Ø80mm.

UPOZORNĚNÍ!
Vzhledem k odlišnému konstrukčnímu řešení výrobce zabraňuje používat topidla s vyvedením spalin přes stěnu (provedení typu C) jako topidlo s odtahem spalin do komína ( typ B
11BS) a zaměnitelně.

VÝkon zařízení

  • EU5 - 4,5kW - určená pro místnosti s plochou 20–40 m2

V případě místnosti s větší plochou doporučujeme zvolit počet topidel úměrně k ploše, kterou je třeba vytopit. Zařízení mohou spalovat pouze zemní plyn G20-2E-20mbar nebo propan-butan G30-3B/P-30mbar.                 

SEŘÍZENÍ

Plynová topidla Term-Gaz Elegance mají 3stupňovouregulaci:

  • Plynová topidla Term-Gaz wersja Manual zapálení a regulace teploty pomocí knoflíku na topidle, velikost plamene se upravuje manuálně, jsou vybavena piezoelektrickým zapalováním.   

  • Plynová topidla Term-Gaz wersja Termostatic  zapálení a regulace teploty pomocí knoflíku na topidle na topidle, topidlo je navíc vybaveno termostatickým ventilem upravujícím velikost plamene. Zařízení jsou vybavena elektrickým zapalováním (elektrické 1,5VDC)

  • Plynová topidla Term-Gaz verze Electronic – zapálení a regulace teploty se provádí pomocí programátoru namontovaného na stěně vytápěné místnosti.  Verze Elegance – je vybavena drátovým nastavitelným regulátorem*. Zařízení mají elektronické zapalování.  

 *  existuje možnost vybavení bezdrátovým programovatelným regulátorem.

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Plynová topidla Term-Gaz Elegance mohou být navíc vybaveny speciálně přizpůsobenými ventilátory pro urychlení rozvodu teplého vzduchu v místnosti. Ventilátory se montují do zařízení ve výrobní fázi  na montážní liště v počtu – 3 ks pro EU5.  Lišta se montuje zespodu zařízení mezi spalovací a vzduchovou komorou. Ventilátory se zapínají automaticky a jsou v provozu nepřetržitě, do dosažení teploty výstupního vzduchu z topidla 50 °C. Ventilátory se vypnou, když teplota výstupního vzduchu klesne pod 50 °C.

Technické parametry:

  • napájení DC 12V

  • ventilátory napájené stejnosměrným proudem 12V s výkonem 0,7–1.44W , kapacitou 12–20 m³/h

  • hladina hluku 15–30 dB